หุ่นกายวิภาค

ประสบการณ์ขนหัวลุก

หุ่นกายวิภาค

หุ่นโชว์ที่เราเอาไว้ใช้เรื่องวัยวะกายในของมนุษย์ (โรงรียนไทยนำจะใช้เป็นรูปภาพแทน) ลำพังแค่ตอนกลางวันก็ว่านำกลัวแล้ว พอตกกลางคืนยังมักจะ
มีคนเห็นว่ามันขยับตัวได้อีกต่างหาก และถ้ามันเจอใครเข้าล่ะก็จะวิ่งไส่ตามอย่างไม่ลดละ เพื่อที่จะชิงเอาวิตยองมนุษย์คนนั้นมา เพราะมันเองก็อยากเป็น
คนจริง ๆ เหมือนกัน มักมีคนเล่าเพิ่มเติมว่าบริเวณหัใจของหุ่นจำลองนั้นจะพบว่าหัวใจยังเต้นอยู่ นักเรียนหรือนักศึกษาบางคนถึงขั้นไม่กล้าที่จะสบตา
หุ่นตัวนั้น เพราะรู้สึกเหมือนถูกจ้องมาอยู่ตลอดเวลา และยังเล่าด้วยอีกว่ามีนักเรียนบางกลุ่มที่ชอบท้าทาย อยากให้หุ่นโชว์นั้นมีชีวิตขั้นมาซะจริง ๆ หลัง
จากถัไปไม่กี่วัน เวลาเรียนมักจะรู้สึกได้ถึงลมหายใจที่ลดต้นคอ และเสียงกระซิบข้างหูอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นอันเรียนกันเลยทีเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>